Obróbka powierzchni

Powłoki fluoropolimerowe • Powierzchnie mikroporowate • Guma • Poliuretan

Obróbka powierzchni przy pomocy fluoropolimerów

Fluoropolimery są bardzo często opisywane jako TEFLON® (Teflon jest nazwą zastrzeżoną firmy DuPont) i tworzona na ich bazie powłoka jest nazywana wprost – POWŁOKĄ TEFLONOWĄ.

Podstawowymi fluoropolimerami, które znane są pod skrótamiich nazw chemicznych, są: PTFE (Polytetrafluorethylen), PFA (polimer perfluoroalkoksylowy), FEP (fluorowany etylen - propylen), ETFE (kopolimer etylenu-tetrafluoroetylenu).Każdy rodzaj ma inne włąsciwośći i są stosowane w róznych aplikacjach. Dlatego do każdego zapytania podchodzimy indywidualnie i staramy się znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

Fluoropolimery można znaleźć pod nazwą Teflon, lecz jest wiele więcej marek i firm je produkujących. Przykładowo Xylan, lub chemodporna powłoka E-CTFE znana pod nazwą Hallar.

Zalety fluoropolimerów

  • Non-stick
  • Odporność chemiczna
  • Odporność temperaturowa
  • Niski wsp. tarcia
  • Można je stosować w przemyśle spożywczym
  • Odpowiednie dla stref ATEX

Get a professional solution for surface protection

Uzyskaj profesjonalne rozwiązanie w zakresie ochrony powierzchni

Metody aplikacji powłok fluoropolimerowych

Jak się z nami skontaktować: