Właściwości i rodzaje fluoropolimerów (Teflon)

Własciwości i rodzaje fluoropolimerów.

Podstawowe informacje na temat fluoropolimeów

Rodzaje fluoropolimerów


PTFE (polytetrafluoretylen)

 • bardzo niski współczynnik tarcia
 • odporność na wysoką temperaturę (do + 260 ° C)
 • wysoka odporność chemiczna
 • doskonałe właściwości nieprzywierające
 • może być używany w kontakcie z żywnością

PFA (perfluoroalkoksy - kopolimer tetrafluoroetylenu i perfluorowanego eteru winylowego)

 • doskonała odporność chemiczna
 • odporność na wysoką temperaturę (do + 260 ° C)
 • doskonałe właściwości nieprzywierające
 • Certyfikat FDA, odporny na UV, zgrzewalny

FEP (fluorowany etylen - propylen)

 • doskonała odporność chemiczna
 • Odporność na wysoką temperaturę (do + 205 ° C)
 • doskonałe właściwości nieprzywierające
 • wysoka odporność na przebicie przy pomocy prądu elektrycznego
 • bardzo niski współczynnik tarcia

ETFE (kopolimer etylen-tetrafluoroetylen)

 • doskonała odporność chemiczna
 • odporność na wysoką temperaturę (do + 205 ° C)
 • doskonałe właściwości nieprzywierające
 • warstwa o grubości do 7 mm
 • najtrwalszy ze wszystkich fluoropolimerów

Wartości tabelaryczne

Ogólne Standard
Jednostka PTFE PFA FEP ETFE
Gęstość ISO 1183 g/cm3 2.14 - 2.19 2.12 - 2.17 2.12 - 2.17 1.71 - 1.78
Temperatura robocza
°C 250-260 250-260 200-205 150-180
Palność Niepalne Niepalne Niepalne Niepalne
Absorpcja (woda przy 23°C)
% <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Termalny Standard
Jednostka PTFE PFA FEP ETFE
Melting Point ASTM 2116 °C 327 300-310 253-282 265-275
Współczynnik rozszerzalności cieplnej DIN 52612 10-5*K-1 10-16 10-16 10-14 8-12
Przewodność cieplna (dla 23°C) W/K*m 0.23 0.22 0.20 0.23
Mechanicznel Standard
Jednostka PTFE PFA FEP ETFE
Odporność na rozciąganie
ISO 527 N/mm² 29-39 27-32 19-25 36-48
při 150 °C
14-20 15-21 4-6 8-12
Wydłużenie przy 23 °C
ISO 527 % 200-500 300 250-350 200-500
Twardość (Rockwell) ISO 2039 20-30 25-35 20-30 45-55
Elektryczne Standard
Jednostka PTFE PFA FEP ETFE
Dielektryczna stała
D150 1 MHz 2.1 2.1 2.1 2.6
Dielectric strength

D149 V/µm 18 53 80 79
Współczynnik rozproszenia
D150 1 MHz <0.0001 <0.0006 <0.0001 <0.007
Odporność na łuk elektryczny D495 sec > 300 > 300 > 300 > 300